Zagrożenia wynikające z zażywania narkotyków i in. substancji psychoaktywnych - spotkanie w PBW

21 października b.r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu zorganizowała spotkanie profilaktyczne poświęcone tematyce zagrożeń wynikających z zażywania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych.

Spotkanie odbyło się w Sali widowiskowej Centrum Kulturalnego „Zamek” przy ulicy Konarskiego. Wzięło w nim udział ponad 200 uczniów z przemyskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych tj.: z Gimnazjum Nr 1, Nr 3, Nr 4, Nr 5 w Przemyślu, Zespołu Szkół Mechanicznych i Drzewnych, Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Przemyślu. Na spotkaniu obecni byli m.in.: Maciej Lewicki - Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Anna Chilczuk – przedstawicielka Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Stanisław Rogała - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Przemyślu oraz Magdalena Danieluk - Dyrektor Kolegium Nauczycielskiego im. A. Fredry w Przemyślu.

Referat w trakcie spotkania wygłosiła Małgorzata Mróz – pedagog, profilaktyk Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu, zaś świadectwo życia uwikłanego w narkotyki i walki z nałogiem przedstawili Mirosław „Kola” Kolczyk - raper, członek takich zespołów jak: TGD, Moc Squad, Royal Rap czy Kawa oraz  Adam Mioduchowski – artysta plastyk, obecnie poprzez pracę terapeutyczną związany z Eko-Szkołą Życia w Wandzinie.

NKJO na spotkaniu reprezentowali słuchacze I roku sekcji angielskiej i niemieckiej oraz przedstawiciel samorządu słuchaczy.